Boomverzorging

Boomverzorging

Ook bomen hebben hun verzorging nodig. Dat is voor een particulier niet altijd eenvoudig uit te voeren. De grootte en de bereikbaarheid kunnen een barrière zijn maar ook het ontbreken van kennis. Wanneer moet er gesnoeid worden en op welke wijze en met wat voor gereedschap, zijn zomaar vragen die opkomen. Onderhoud van bomen bestaat uit verschillende werkzaamheden zoals:

– Het snoeien dat voor bijna elke boomsoort verschillend is.
– Controle en advies over gezondheid van bomen.
– Vormgeving van bomen.
– Voorkomen dat bomen overlast bezorgen bij anderen.
– Eventuele ziekten bestrijden

» Lees meer


Een boom moet bovendien in harmonie blijven met de tuin en de omgeving. Soms is daar dus hulp bij nodig omdat planten en bomen niet altijd rekening met elkaar houden en al helemaal niet met de buren. Door het inschakelen van een vakkundig hoveniersbedrijf zoals Jelle Huiberts, kunt u zich heel wat moeite en risico besparen. Wij kennen alle gangbare boomsoorten en de verzorging die zij nodig hebben. Dat geldt ook voor fruitbomen die een andere ontwikkeling van de takken hebben. Een ander facet is het gereedschap. Door met verkeerd gereedschap te snoeien kan soms het tegenovergestelde worden bereikt.

U kunt verder de volgende werkzaamheden aan ons overlaten:

– Rooien van bomen.
– Kroonverankering.
– Gevolgen van stormschade aanpakken.
– Afvoer van takken en stamhout.
– Zo nodig versnippering.
– Verwijderen van wortelstelsel of uitfrezen daarvan.
– Herplanten van bomen indien gewenst.

Wij beschikken over het juiste materiaal en de vakkennis en zorgen daarmee dat schade aan de omgeving voorkomen wordt.

» Lees minder